Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009

BIΟΠΡΑΓΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙΕξωσχολικοί
γρονθοκόπησαν
μαθητή
Ένα μαθητή λυκείου της
Λάρισας γρονθοκόπησαν
χθες άγνωστοι – εξωσχολικοί
- σε ώρα διαλείμματος. Το
πρωτοφανές αυτό περιστατι-
κό σημειώθηκε χθες το με-
σημέρι στο τελευταίο διά-
λειμμα (μεταξύ 6ης και 7ης
ώρας) όταν άγνωστοι εξω-
σχολικοί εισήλθαν στο προ-
αύλιο του σχολείου και θεω-
ρώντας τον μαθητή ως...
«ύποπτο» για τη συγγραφή
κάποιων εθνικιστικών και ρα-
τσιστικών συνθημάτων σε τοί-
χους του σχολείου, αρχικά
λογομάχησαν μαζί του και
στη συνέχεια τον γρονθοκό-
πησαν. Το επεισόδιο δεν έλα-
βε μεγαλύτερες διαστάσεις
χάρη στην παρέμβαση άλλων
μαθητών που παρενέβησαν
όπως και εκπαιδευτικού που
κλήθηκε από τα παιδιά. Ο εκ-
παιδευτικός ενημέρωσε αρ-
γότερα τη διεύθυνση του
σχολείου για το συμβάν και
πιθανότατα σήμερα το θέμα να απασχολήσει και το
σύλλογο εκπαιδευτικών, κάτι που δεν κατέστη δυνατόν
χθες λόγω και του προχωρημένου της ώρας (σ.σ. τα πε-
ρισσότερα παιδιά είχαν σχολάσει) προκειμένου να διε-
ρευνηθούν τα αίτια. Το ερώτημα ωστόσο που απασχολεί
γονείς και μαθητές από χθες αφορά στη «δυνατότητα»
εξωσχολικών να παρεμβαίνουν στη σχολική καθημερι-
νότητα και να «απονέμουν δικαιοσύνη» με τον τρόπο που
το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι, γρονθοκοπώντας μαθητή
στη συγκεκριμένη περίπτωση, θεωρώντας τον «υπεύθυ-
νο» για κάποιο γεγονός την ώρα μάλιστα που το σχολείο
βρίσκεται σε λειτουργία. Οι άγνωστοι, προς το παρόν,
εξωσχολικοί φαίνεται πως εισήλθαν στο προαύλιο του
σχολείου εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι, η πόρτα
του σχολείου ήταν ανοικτή ακριβώς επειδή ήταν ώρα
διαλείμματος και εκείνη την ώρα αρκετοί μαθητές, που
είχαν σχολάσει αναχωρούσαν για το σπίτι τους. Το πε-
ριστατικό αναμένεται να ερευνηθεί εκτενέστερα σήμερα
και ως προς τα αίτια και ως προς τους εξωσχολικούς
δράστες με δεδομένο ότι, θρασύτατα εισήλθαν στην αυ-
λή ενός λυκείου, για να επιβάλλουν τους δικούς τους
«κανόνες». Το περιστατικό και άσχετα ως προς τα πραγ-
ματικά αίτια της αντιπαράθεσης αναδεικνύει δυο γενι-
κότερες διαστάσεις, αυτήν της φύλαξης των σχολείων
αλλά και αυτή της πραγματικής εφημερίας των εκπαι-
δευτικών κατά την ώρα του διαλείμματος. Διαστάσεις
που σημειώνονται με αφορμή και το γεγονός ότι το χθε-
σινό, πρωτόγνωρο, επεισόδιο να επαναληφθεί για μια
ακόμη φορά, το προκάλεσε ομάδα εξωσχολικών που
επέλεξε να επιβάλει «τάξη», ως «απάντηση» στα συνθή-
ματα, «εισβάλλοντας» στην αυλή του σχολείου και όχι
σε κάποια πλατεία της συνοικίας. Να σημειωθεί τέλος
πως τα επίμαχα συνθήματα (μεταξύ άλλων «έξω οι Αλ-
βανοί από την Ελλάδα» ή «Αναρχικοί και Μπολσεβίκοι
αυτή η γη δεν σας ανήκει») είχαν γραφεί από αγνώστους
σε τοίχους του λυκείου την περίοδο των διακοπών για
να σβηστούν με την επαναλειτουργία του σχολείου.
Β.Κ.

1 σχόλιο:

..(Λ).. είπε...

Δημιουργήθηκε νέο πατριωτικό blog! Επισκεφθείτε το, στηρίξτε το, διαφημίστε το, διαδώστε το! Είναι καλό για την Ελλάδα να δημιουργηθούν πολλά παρόμοια blogs. Στηρίξτε το με όλες σας τις δυνάμεις παιδιά!
www.ellinikiafipnisis.blogspot.com