Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

Εύρημα τα αποτυπώματα ανθρώπινου ποδιού πριν από 110.000-135.000 χρόνια


Στη Θεόπετρα Καλαμπάκας η σκαπάνη της αρ-
χαιολόγου κ. Αικατερίνης Κυπαρίσση- Αποστο-
λίκα έφερε στο φως αποτυπώματα ανθρώπων
της Κρητιδικής περιόδου 135.000 χρόνια
πριν. Το σπήλαιο είναι το μοναδικό στην Ελλά-
δα με ευρήματα από την παλαιολιθική εποχή
μέχρι το τέλος της Νεολιθικής και δείχνει τη
μετάβαση από τον Παλαιολιθικό στο Νεολιθι-
κό τρόπο ζωής στην Ελλάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια: