Παρασκευή, 1 Μαΐου 2009

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ 26 28. 4. 09

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΩΝ. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ : ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ ΚΑΒΑΛΛΑ ΣΤΟ ΣΒΕΡΚΟ ΜΑΣ, ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΚΥΨΟΜΕ . . .

Tα τρέχοντα γεγονότα είναι σε όλουs μαs γνωστά. Η επανάληψή τουs δεν έχει νόημα και υποβαθμίζει την νοημο-σύνη μαs. Το μόνο θετικό τηs φαρσοκωμωδίαs που παρακολουθούμε καθημερινά, είναι η αναζήτηση των Πολιτών τρόπων διάσωσήs τουs. Και πυκνώνει η διερεύνηση τηs ταυτότηταs τηs ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΣΠ) σαν μοναδικήs εξόδου απ’ το τσουνάμι του ορατού πλέον ανεμοστρόβιλου που θα μαs θάψει ζωντανούs. Οι Πολίτεs έχουμε προ πολλού αντιληφθεί την πραγματικότητα και αντιλαμβανόμαστε και οι πιο δύσπιστοι, ότι το κατεστη-κατεστημένο» που μαs θεωρεί ανεγκέφαλουs, «κλειδωμένουs» στην κομματική αποθήκη του, συνεχίζει να ψεύδεται ασύστολα, με εξαγγελίεs φιλολαϊκών μέτρων π.χ. «φθηνά αυτοκίνητα», γάλα ένα ευρώ το λίτρο κλπ αστειότητεs, που θα συντομεύσουν τάχα την οικονομική ανάκαμψη, ενώ ψιθυριστά μαs προετοιμάζει για νέεs φορολογικέs επιδρομέs.

Επιβάλλεται συνεπώs να προχωρήσομε τάχιστα στην ολοκλήρωση τηs ΣΠ για να λειτουργήσει άμεσα και αποτελε-σματικά μετά την Ιδρυτική Συνέλευση την Κυριακή 10 Μαίου, στο Κτίριο του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στην οδό Ακαδημίαs 7 από 09.00 μέχρι 19.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 09.00 - 09.30 καταγραφή των παρόντων. Η αποστολή όπωs παρακαλέσαμε και υπενθυμίζομε εκ νέου των

στοιχείων σαs – Επώνυμο, Ονομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο και E-mail – θα επιταχύνει και διευκολύνει την ουσιώδη αυτή διαδικασία, γιατί οι καταστάσειs θα είναι έτοιμεs, και θα αποφευχθεί ο συνωστισμόs και απώλεια χρόνου, καταγραφήs των προσερχομένων εκείνη τη στιγμή. Αυτοί που θα έλθουν χωρίs προαναγγελία, θα τουs δοθεί

ένα φύλλο χαρτιού όπου θα γράψουν τα στοιχεία τουs και θα το καταθέσουν στη Γραμματεία τηs εισόδου. Παρακαλείσθε να ανταποκριθείτε έγκαιρα για να μην δημιουργηθεί θόρυβοs και καθυστέρηση αλλά και για να δείξομε ότι η Σ Π υιοθετούμε από την αρχή διαφορετική συμπεριφορά τηs γνωστήs ελληνικήs συνήθειαs.

2. 09.30 - 11.30 διάλογοs και κατάληξη στο τελικό κείμενο του Καταστατικού, που θα το έχετε ήδη λάβει.

Από τιs παρατηρήσειs πού λάβαμε, θεωρείται ότι είστε πλήρωs ενημερωμένοι, ώστε η συζήτηση επ’ αυτού να

είναι σύντομη και σε συγκεκριμένα σημεία που αφορούν την καινοτομία τηs ενσωμάτωσηs στα άρθρα του των βασικών αρχών τηs Αμεσηs Δημοκρατίαs, δηλαδή ορισμόs Διοικητικού Συμβουλίου με κλήρωση και ανανέωσή του μετά από θητεία ΕΞ μηνών. Από σχόλια που έχουν κατατεθεί και με δεδομένο ότι ο θεσμόs είναι πρωτοεμφανιζόμενοs και δεν υπάρχει σχετική εμπειρία., εμμονή συζήτησηs σε θεωρητικά /ιστορικά σχήματα, μάλλον φαίνεται άσκοπη άσκηση χωρίs πρακτικό αντίκρυσμα. Τα διαπιστούμενα «κενά» προτείνεται να καλυφθούν με Αρθρο που προβλέπει την συμπλήρωση από επόμενεs Γενικέs Συνελεύσειs.

3. 11.30 – 13.30 Πανυγηρική Υπογραφή Καταστατικού από τουs παρόντεs και διάλλειμα για καφέ, γνωριμία

των συμμετεχόντων και ανταλλαγή απόψεων. Οι καφέδεs κλπ. πληρώνονται από τουs παραγγέλλοντεs.

4. 13.30 - 15.00 Συζήτηση και συναπόφαση για την δημιουργία των οργάνων δραστηριοποίησηs τηs ΣΠ.

Προτείνεται ο διορισμόs εποπτών (εξ ενόs ή περισσοτέρων μελών) που θα παρακολουθούν τουs τομείs τηs Δημόσιαs Διοίκησηs ( Υπουργεία, Νομαρχίεs, Δήμουs, Οργανισμούs κλπ) ΜΜΕ, Ιδιωτικέs Επιχειρήσειs που δρούν έξω από τα πλαίσια ορθολογικήs Οικονομίαs κ.ά. και όπου διαπιστώνουν παρανομίεs, παραλογισμούs, πολιτικαντισμούs, σπατάλη δημοσίου χρήματοs, ασυμβίβαστο εθνικού συμφέροντοs, έλλειψη τεκμηριωμένου προγράμματοs κλπ. θα εισηγούνται την διόρθωσή τουs. Για το σκοπό αυτό αναμένεται εθελοντική προσφορά μελών συνεπώs η προσέλευση μεγάλου αριθμού Πολιτών καθίσταται αναγκαία και παρακαλούμε να ενεργήσετε ανάλογα ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΜΕ. Οργάνωση Εθελοντικών Δημοψισμάτων – Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων. Πρόσκληση για συνεργασία όσων Οργανώσεων –Bloggers -Ιδιωτικών ιστοσελίδων κλπ. επιθυμούν και ίδρυση ΣΠ ανά την Ελλάδα.

5. 15.00 – 17.00 Απόφαση οργανωτικών θεμάτων. (α) Ορισμόs Οικονομικήs Διαχείρισηs, (β) Προϋπολο-

γισμόs ΣΠ. γ) Εύρεση – ενοικίαση καταλλήλου Γραφείου, Γραμματειακή εγκατάσταση δηλ. Ηλεκτρονικόs Υπολογιστήs, σύνδεση με Ιντερνετ / Ε- mail - Τηλέφωνο, Δημιουργία Ιστοσελίδαs ή Φόρουμ. (δ) άνοιγμα –διαχείριση Τραπεζικού Λ/μού, κλπ.

6. 17.00 – 1900 τέλοs Συνέλευσηs. Ότι θέματα ήθελον τεθεί από τουs παρόντεs. Ανάλογα με την περίπτωση

οι ανωτέρω χρόνοι μπορούν να τροποποιηθούν.

Πιστεύομε ακλόνητα ότι η Ιδρυτική Συνέλευση των Πολιτών πρόκειται να σηματοδοτήσει νέα μέτρηση χρόνου για την πατρίδα μαs ! Να φροντίσομε όλοι να καταγραφεί στην ιστορία ανεξίτηλα. Ολοι οι Πολίτεs που αποδέχεστε την κρισιμότητα τηs κατάστασηs, είστε προσκεκλημένοι, ιδιαίτερα οι ΝΕΟΙ.

Περιμένονταs άμεση ανταπόκρισή σαs, Ευχαριστούμε.

Για την Οργανωτική Επιτροπή τηs Συνέλευσηs

A.Aντωνιάδηs 6979 87 78 78 Στέλιοs Σφακιανάκηs 6977 250 222 sibraxi.politon@ontelecoms.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: