Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Οι μετανάστες βγάζουν δήμαρχο στις εκλογές του «Καλλικράτη»!


Του Γιώργου Ρούστα
Από την Τρίτη 1 Ιουνίου μέχρι
30 Αυγούστου θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους
χιλιάδες νόμιμοι μετανάστες που
ζουν στους Δήμους και τις κοινότητες του Νομού Λάρισας, όπου
διαμένουν μόνιμα, προκειμένου
να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις αυτοδιοικητικές
εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010.
Προ ημερών έφθασε η υπουργική εγκύκλιος στους δήμους της
χώρας και ήδη ενημερώθηκαν οι
αρμόδιοι υπάλληλοι, ώστε από
την Τρίτη τα πάντα να είναι έτοιμα.
«Χαράς ευαγγέλια» για τους μετανάστες της Λάρισας, καθώς
υπήρξε την τελευταία στιγμή τροποποίηση της υπουργικής απόφασης, αφού αντί να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου, όσοι είχαν συμπληρώσει δεκαετία στη χώρα μας,
αποφασίστηκε να εγγραφούν
στους εκλογικούς καταλόγους όσοι διαμένουν για πέντε χρόνια.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλλοδαπών Μεταναστών Νομού Λάρισας κ. Άγγελο Μήτση
«πρόκειται για μία σωστή απόφαση, καθώς οι περισσότεροι μετανάστες, οι οποίοι ζούνε για χρόνια στην
Ελλάδα, λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν μπορούσαν να πληρώσουν το παράβολο των 900 ευρώ
για να πάρουν την άδεια 10ετούς παραμονής. Υπολογίζεται ότι με την νέα ρύθμιση θα προσέλθουν στην
κάλπες του Νοεμβρίου, περίπου 11.000-12.000 μετανάστες για τον Δήμο Λαρισαίων».
Να σημειωθεί ότι οι εκλογές στον Δήμο Λαρισαίων,
το 2006 είχαν κριθεί για λιγότερους από 1.500 ψήφους, καθώς ο συνδυασμός του κ. Τζανακούλη είχε
συγκεντρώσει 26.827 ψήφους και ο κ. Σάπκας 25.340.
Μικρότερος βέβαια αναμένεται να είναι ο αριθμός
των ψηφοφόρων μεταναστών για την αιρετή Περιφέρεια, καθώς σε αυτές τις εκλογές θα ψηφίσουν μόνο όσοι έχουν αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα,
δηλαδή 1.500-2.000 μετανάστες στον Νομό Λάρισας.
Έτοιμος ο Δήμος Λαρισαίων
Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Λαρισαίων
κ. Χρήστο Κέλλα «οι νόμιμοι μετανάστες, που εξασφάλισαν δικαίωμα ψήφου θα μπορούν να προσέρχονται στο ισόγειο του Δημαρχείου, όπου θα υπάρχειειδικό συνεργείο με Η/Υ για την εγ-
γραφή τους στα δημοτολόγια. Οι μετανάστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μέσω Διαδικτύου, τις
αιτήσεις τους, χρειάζεται όμως να
προσέλθουν αυτοπροσώπως στις
υπηρεσίες των Δήμων για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους. Το
Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων τεχνική εφαρμογή, με την οποία θα διασταυρώνουν τα δικαιολογητικά
που τους υποβάλλονται με τα στοιχεία που διαθέτει το Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αλλοδαπών του υπουργείου. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΟΤΑ
δεν θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη βάση δεδομένων του
υπουργείου, στην οποία έχει καταγραφεί το σύνολο των στοιχείων που
αφορούν τους νόμιμους μετανάστες στη χώρα».
Ψηφίζουν όλοι οι νόμιμοι μετανάστες
Δικαίωμα στους εκλογικούς καταλόγους έχουν οι
μετανάστες που μπορούν να αποδείξουν ότι διαμέ-
νουν νόμιμα στην Ελλάδα, επί πέντε χρόνια τουλά-
χιστον, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν
έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για εγκλήματα που
επιφέρουν στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Θα πρέ-
πει επίσης να έχουν άδεια παραμονή αόριστης ή δε-
καετούς διάρκειας ή άδεια σαν αυτή που παρέχεται
στους «επί μακρόν διαμένοντες» και να είναι:
- ομογενείς ή σύζυγοι ομογενών που διαθέτουν
νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα,
- υπήκοοι άλλων χωρών που υπάγονται σε καθε-
στώς ασύλου για πέντε χρόνια,
-ανιθαγενείς που αποδεδειγμένα έχουν συμπλη-
ρώσει πενταετή διαμονή στη χώρα,
- υπήκοοι άλλων χωρών που είναι μέλη οικογένειας
Ελλήνων ή πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια νόμιμης διαμονής,
- υπήκοοι άλλων κρατών που είναι γονείς Ελλήνων πολιτών (τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα
και λαμβάνουν υπό προϋποθέσεις την ελληνική ιθαγένεια) και έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια νόμιμης παραμονής στη χώρα.

πηγή:http://files.eleftheria.gr/pdf/%7B78FB8A5D-E16E-4F10-99FB-9D6F7C0E6C7B%7D_29-5-2010-FYLLO.pdf

ΑΙΣΧΟΣ!!! ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ---ΜΑΥΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: