Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Πολίτης, μόνος,...ψάχνει...

Από τότε που το ΔΝΤ ενέσκηψε και «έσκυψε» τρυφερά στο πρόβλημα της Ελλάδας, πολλές από τις παραγράφους των άρθρων του ελληνικού Συντάγματος μεταλλάχθηκαν, από διαυγείς διατυπώσεις δημοκρατίας, σε σύντομα ανέκδοτα. Και δεν είναι όλα τα ανέκδοτα αστεία. Μερικά είναι πολύ πικρά.

Πικρό ανέκδοτο π.χ. είναι το Άρθρο 25 σύμφωνα με το οποίο: Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν κλπ κλπ κλπ

Σκέτο δηλητήριο είναι το Άρθρο 26. που ορίζει πως… η νομοθετική λειτουργία ασκείται υπό της Βουλής και του Προέδρου της Δημοκρατίας, η εκτελεστική λειτουργία ασκείται υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως, η δικαστική λειτουργία ασκείται υπό των δικαστηρίων, οι αποφάσεις δε αυτών εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ: http://www.topontiki.gr/Articles/view/6393

Δεν υπάρχουν σχόλια: