Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ. ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ;;;


ΜΟΝΟ 92 ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ
Μετρημένα κουκιά όσοι
αλλοδαποί θα ψηφίσουν Της Νατάσας Πολυγένη
Με μικρή προσέλευση
αλλοδαπών συνεχίζονται
στο Δήμο Λαρισαίων, όπως
και σ’ όλους τους ΟΤΑ, οι
εγγραφές στους εκλογικούς
καταλόγους των μονίμων
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα μας
οι οποίοι στις εκλογές της
14ης Νοεμβρίου 2010, για
την ανάδειξη των αιρετών
οργάνων της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα αποκτήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Οκονομικών κ. Χρήστος Κέλλας, ο Δήμος
Λαρισαίων είναι καθ’ όλα έτοιμος να δεχθεί
και να επεξεργαστί όλες τις αιτήσεις των
ενδιαφερομένων που θα υποβληθούν έως
και τις 31 Αυγούστου ενώ παράλληλα σημειώνει ότι ενώ αρχικά, αναμένονταν η υποβολή μεγάλου αριθμού αιτήσεων, τελικά
αυτό δεν επαληθεύτηκε δεδομένου ότι ο
νόμος θέτει αυστηρούς όρους και δεν πληρούν όλοι τις προϋποθέσεις. Αξιοσημείωτο
αυτού είναι το γεγονός ότι, όπως λέει ο κ.
Κέλλας, μέχρι στιγμής αίτηση έχουν καταθέσει αιτήσεις εγγραφής 92 άτομα.
ΠΟιΟι ΕΧΟυν διΚΑιωμΑ ψΗφΟυ
Στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής
Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμμετέχουν
με δικαίωμα ψήφου οι ομογενείς και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφ’ όσον συντρέχουν
οι εξής προϋποθέσεις: Έχουν συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας ήτοι αυτοί που γεννήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992 και
δεν έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα ή
καταδίκη για το οποίο συνεπάγεται, κατ’ αντιστοιχία με τους Έλληνες πολίτες, την αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και
ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
- Ομογενείς ή αλλογενείς σύζυγοι ή χήροι
/ες ομογενών που έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα
μας από την υποβολή της αίτησης για την
απόκτηση του τίτλου διαμονής τους.
-Υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν
άδεια διαμονής αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας.
-Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος.
- Υπήκοοι τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Ελλήνων πολιτών της Ε.Ε. που έχουν συμπληρώσει πέντε συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα μας.
-Υπήκοοι τρίτων χωρών γονείς ανηλίκων
Ελλήνων πολιτών που έχουν συμπληρώσει πέντε
συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα.
- Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν αναγνωριστί ως
πολιτικοί πρόσφυγες και τα μέλη των οικογενειών
τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή
και νόμιμη διαμονή στη
χώρα μας από την υποβολή του σχετικού αιτήματος
αναγνώρισης ως και υπήκοοι τρίτων χωρών που
έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους εφόσον έχουν συμπληρώσει συνεχή
πενταετή και νόμιμη διαμονή στη χώρα μας
από την υποβολή του σχετικού αιτήματος
για την υπαγωγή τους στο καθεστώς.
- Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηριστί από ημεδαπή αρχή ως ανιθαγενείς και έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα μας.
διΑδιΚΑΣιΑ υΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να
υποβάλουν αίτηση εγγραφής τους στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ομογενών και αλλοδαπών τρίτων χωρών η οποία πρωτοκολλείται από το δήμο κατοικίας τους.
Για την εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο είναι απαραίτητη η εκ μέρους του
δήμου διασταύρωση των απαραίτητων στοιχείων με τα καταχωρισμένα στα ηλεκτρονικά
ή άλλα αρχεία κατόχων τίτλων νόμιμης διαμονής που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Προκειμένου να διασφαλιστεί το ανόθευτο της εκλογικής διαδικασίας λειτουργεί ειδική εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος. Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για εγγραφή στους
εκλογικούς καταλόγους μπορούν να προσέρχονται καθημερινά πρωινές ώρες στο
ισόγειο του Δημαρχείου Λάρισας και κάθε Τετάρτη από τις 7 το απόγευμα έως τις 9το βράδυ.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν για την εγγραφή τους είναι επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ, επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
δικαστικής χρήσης πρόσφατης έκδοσης και
για τους ομογενείς βεβαίωση μόνιμου κατοίκου μόνο για όσους έχουν τίτλο διαμονής από τις αστυνομικές αρχές.
http://files.eleftheria.gr/pdf/%7B74D7160F-47EE-417E-A4C6-3F2D24178417%7D_FYLLO-18-7-2010.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: