Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. (www.elkeda.gr) ζωντανά:
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΟ ''ΡΑΔΙΟ-ΛΟΓΟΣ'' ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ με τους ΧΡΗΣΤΟ ΙΑΚΩΒΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ) και ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ (ΠΡΟΕΔΡΟ του ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: