Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

ΛΑΘΡΑΙΟ ΤΟ ΛΑΘΡΟΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ Σ.Τ.Ε.

πόφαση-κόλαφο για την κυβέρνηση και την πολιτική της στο θέμα της ιθαγένειας, εξέδωσε το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, δέχθηκε την αίτηση του δικηγόρου Γιάννη Ανδριόπουλου (ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Χριστίνα Τσαμπάζη) κατά του υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατά άλλων παρεμβαινόντων, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Ένωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που ζητά να ακυρωθεί ο νόμος 3838/2010.

Πλέον, το ζήτημα παραπέμπεται στην Ολομέλεια του ΣτΕ. Εκεί, θα κριθεί η συνταγματικότητα μιας κεντρικής επιλογής της εθνομηδενιστικής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, αλλά και το μέλλον της κοινωνίας μας και η συνοχή της.

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΛΑΦΟΣ

Αριθμός 350/2011

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 12 Οκτωβρίου 2010 με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Γ. Παπαγεωργίου, Ε. Αντωνόπουλος, Ηρ. Τσακόπουλος, Δ. Κυριλλόπουλος, Σύμβουλοι Ηλ. Μάζος, Ι. Μιχαλακόπουλος, Πάρεδροι, Γραμματέα η Δ. Μουζάκη, Γραμματέας του Δ’ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 5 Αυγούστου 2010 αίτηση:
Του Ιωάννη Ανδριόπουλου, κατοίκου Αθηνών (οδός Αγίου Μελετίου αρ. 41), ο οποίος παρέστη με την δικηγόρο Χριστίνα Τσαμπάζη (Α.Μ. 9173), που την διόρισε στο ακροατήριο,
κατά του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος παρέστη με τον Ανδρέα Ανδρουλιδάκη, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους,
και κατά των παρεμβαινόντων: 1) Εντα Γκέμυ, κατοίκου Αθηνών (οδός Περικλέους αρ. 21), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Νικ. Αλιβιζάτο (Α.Μ. 6976), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και 2) Ελληνικής Ενωσης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Βαλαωρίτου αρ. 12), η οποία παρέστη με τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Νικ. Αλιβιζάτο, που τον διόρισε με πρακτικό του το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω Ενωσης.
Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθ. Φ.130181/23198/10/30.4.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 562), β) η υπ’ αριθ. 24592/7.5.2010 (6η εγκύκλιος) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Α. Αντωνόπουλου.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξουσία του αιτούντος, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τον πληρεξούσιο των παρεμβαινόντων και τον αντιπρόεδρο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.
Μετά την δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

περισσότερα στο: www.elora.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: