Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Κόμματα: θεσμοί πατρωνίας και όχι δημοκρατίας

kommata-250Του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Το ξύπνημα της κοινωνίας των πολιτών στηρίζεται στην παραδοχή ότι τα ελληνικά κόμματα δεν είναι θεσμοί της δημοκρατίας, έστω και στην κοινοβουλευτική της μορφή, αλλά αποκλειστικά θεσμοί πατρωνίας. Άρα οποιαδήποτε πρωτοβουλία από την κοινωνία των πολιτών τείνει στην χειραφέτηση κινηματικών ή ακτιβιστικών δράσεων από τα κόμματα, ώστε να απαλλαγεί η πολιτική συμπεριφορά από στάσεις πατρωνίας. Τα κόμματα της αριστεράς, πιο ευαίσθητα στο ζήτημα αυτό, δείχνουν να αντιλαμβάνονται το αίτημα των καιρών και περισσότερο ή λιγότερο διπλωματικά αναδιπλώνονται σε ότι αφορά στο «καπέλωμα», που πριν από λίγο καιρό αποτελούσε κατάδηλο στοιχείο της στρατηγικής τους. Τα κυβερνητικά κόμματα βρίσκονται ούτως ή άλλως πλέον έξω από την κοινωνία. Ο χώρος των τελευταίων βρίσκεται ....


Δεν υπάρχουν σχόλια: