Τρίτη, 17 Απριλίου 2012


Χριστός Ανέστη! Χαράς τά πάντα πεπλήρωται τῆς Ἀναστάσεως τήν πείραν εἰληφότα

Η χαρά και το φως της ένδοξης Ανάστασεως του Χριστού μας να μας γεμίζει με εσωτερική πληρότητα και ζωογονημένοι πνευματικά να συμβάλουμε να αναναστηθεί και η Ορθόδοξη Πατρίδα μας !
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Δεν υπάρχουν σχόλια: